Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
1avatarchienchuoi 0839,365,432339,365,43267.87
2avatarnguyendinhloi 543,826,795830,089,795330,089,79566.02
3avatarTruyetNgan 387,212793,407,121293,407,12158.68
4avatarTriển Văn Hồ 0792,254,508292,254,50858.45
5avatarthanhbienc4 271,778,520774,182,710274,182,71054.84
6avatarhungk52vl 0767,729,783267,729,78353.55
7avatarphamvantoandn 0753,816,612253,816,61250.76
8avatardinhthang0105 0749,528,522249,528,52249.91
9avatarQuycoctu 0734,925,345234,925,34546.99
10avatarChu Văn Dũng 0733,914,144233,914,14446.78

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày