Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
1avatarTô Hồng Đại Minh 01,145,160,286645,160,286129.03
2avatarTrần Cao Vũ 117,262,273858,356,723358,356,72371.67
3avatarNguyễn Bá Thuận 0844,226,079344,226,07968.85
4avatarphan văn hoành 0824,632,427324,632,42764.93
5avatarNghia Phan 4,859,020816,919,020316,919,02063.38
6avatarMai Ray 8,597,500813,714,867313,714,86762.74
7avatarnhat diem_1 2,355,540812,468,677312,468,67762.49
8avatarNguyễn Trường 2,850,000811,398,711311,398,71162.28
9avatarNg Th 0793,216,623293,216,62358.64
10avatarNgười Lạc Đường 0788,451,776288,451,77657.69

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày