Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
11avatarcaumayhp5 549,979,246732,384,246232,384,24646.48
12avatarmuarebandat 0729,615,734229,615,73445.92
13avatarphamvietha 10,561,116714,151,116214,151,11642.83
14avatarEkeziel 0703,293,034203,293,03440.66
15avatarbaoup 0699,611,402199,611,40239.92
16avatartunguyen1210 562,008,366695,042,366195,042,36639.01
17avatarnguyenkhachoang1996 405,805,261694,599,261194,599,26138.92
18avatarthinhvuong 0692,559,557192,559,55738.51
19avatarbinhminhnangam68 0687,817,674187,817,67437.56
20avatarha_pham 113,813,907684,863,907184,863,90736.97

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày