Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
2380avatarƯng Vũ 0495,385,028-4,614,972-0.92
2856avatarNgô Thị Ngọc Tân 0440,238,805-59,761,195-11.95
2894avatarHoàng Nguyên Dũng 0391,953,598-108,046,402-21.61
2766avatarLê Thị Minh Triển 0465,919,335-34,080,665-6.82
395avatarconlection 0525,386,97225,386,9725.08
2816avatarNguyễn Dương 0454,094,726-45,905,274-9.18
2619avatarNguyễn Trường Vĩ Lợi Lợi 0482,230,349-17,769,651-3.55
2260avatarphamtuyen 0498,468,089-1,531,911-0.31
2637avatarTạ Khánh quân 0480,683,615-19,316,385-3.86
2750avatarĐỗ Chí Công 0468,532,151-31,467,849-6.29

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày