Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
25541avatarTongviettoan 0312,092,747-187,907,253-37.58
25542avatarphongtran68 0310,869,530-189,130,470-37.83
25543avatarBinhminh1980 618,336310,126,836-189,873,164-37.97
25544avatarpimean03 0309,659,314-190,340,686-38.07
25545avatarquangkis 880,872308,430,369-191,569,631-38.31
25546avatarhuynhlieu1004 0306,388,877-193,611,123-38.72
25547avatartrungcn 117,248306,314,248-193,685,752-38.74
25548avatarlesang 0304,975,037-195,024,963-39.01
25549avatartranntn 0303,830,659-196,169,341-39.23
25550avatarAli3333333 0303,266,635-196,733,365-39.35

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày