Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
25551avatarthang555 0303,243,249-196,756,751-39.35
25552avatarvudung2008 1,699,570299,149,570-200,850,430-40.17
25553avatarcocatthien 0296,235,126-203,764,874-40.75
25554avatarAnhtuanhnam 0296,157,501-203,842,499-40.77
25555avatarwhiteraven0709 0294,797,210-205,202,790-41.04
25556avatarnhatit 0294,304,863-205,695,137-41.14
25557avatarDiễm Hương 11,300,595293,508,595-206,491,405-41.30
25558avatarlong82 16,533,332290,645,029-209,354,971-41.87
25559avatartriet95 16,533,600288,336,375-211,663,625-42.33
25560avatarTu Le 60,000288,197,898-211,802,102-42.36

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày