Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
25561avatarNguyễn Quốc Hùng 0288,065,979-211,934,021-42.39
25562avatarthanhpeti 11,308,310283,598,310-216,401,690-43.28
25563avatarnguyenthinguyet92 0282,520,084-217,479,916-43.50
25564avatarOnly 95,443,692281,643,372-218,356,628-43.67
25565avatarnguoidaovang 0280,341,042-219,658,958-43.93
25566avatartqduongctu 0274,774,070-225,225,930-45.05
25567avatarlinh6686 0261,061,612-238,938,388-47.79
25568avatarquangdm 0257,609,645-242,390,355-48.48
25569avatarphuonglt 0253,275,097-246,724,903-49.35
25570avatarAnhtatsu 0235,277,382-264,722,618-52.94

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày