Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
53avatarsharkdy45 610,461,314610,461,314110,461,31422.09
45avatarCISVN 622,022,754622,182,754122,182,75424.44
94avatarSói_langthang 638,201,840570,302,73270,302,73214.06
367avatarquangphathd 790,478,388515,789,98515,789,9853.16

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày