Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
4avatarTriển Văn Hồ 0792,254,508292,254,50858.45
3avatarTruyetNgan 387,212793,407,121293,407,12158.68
2avatarnguyendinhloi 543,826,795830,089,795330,089,79566.02
1avatarchienchuoi 0839,365,432339,365,43267.87

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày