Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
25465avatartgvcanh 0399,234,837-100,765,163-20.15
25185avatargiacatdu 0463,713,551-36,286,449-7.26
25067avatarvuvinh94 0476,766,888-23,233,112-4.65
25529avatartrungkienstock 0335,984,666-164,015,334-32.80
12avatarmuarebandat 0729,615,734229,615,73445.92
499avatarthequyen1990hhnn 0507,609,9197,609,9191.52
65avatarIPO_soon 0596,369,81596,369,81519.27
25493avatartinhpro27 0384,121,927-115,878,073-23.18
25085avatarluongxuan281 0475,109,348-24,890,652-4.98
25337avatarhaiminhjsc 0439,437,213-60,562,787-12.11

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày