Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
18013avatar00000nhom 500,000,000500,000,00000.00
8347avatar0000zorro0000 500,000,000500,000,00000.00
5028avatar01219489772 500,000,000500,000,00000.00
7147avatar01234696789 500,000,000500,000,00000.00
20103avatar01646657530 500,000,000500,000,00000.00
16391avatar01655324507 500,000,000500,000,00000.00
22030avatar01656824374 500,000,000500,000,00000.00
16050avatar01658559276 500,000,000500,000,00000.00
24626avatar01658978848 383,420,822498,880,822-1,119,178-0.22
18097avatar01659050652  500,000,000500,000,00000.00

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày