Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
25554avatarAnhtuanhnam 0296,157,501-203,842,499-40.77
25553avatarcocatthien 0296,235,126-203,764,874-40.75
25552avatarvudung2008 1,699,570299,149,570-200,850,430-40.17
25551avatarthang555 0303,243,249-196,756,751-39.35
25550avatarAli3333333 0303,266,635-196,733,365-39.35
25549avatartranntn 0303,830,659-196,169,341-39.23
25548avatarlesang 0304,975,037-195,024,963-39.01
25547avatartrungcn 117,248306,314,248-193,685,752-38.74
25546avatarhuynhlieu1004 0306,388,877-193,611,123-38.72
25545avatarquangkis 880,872308,430,369-191,569,631-38.31

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày