Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
31avatarDương Công Tuân 0706,654,957206,654,95741.33
32avatarHoàng Minh Thuận 308,027,100701,477,100201,477,10040.30
33avatarNguyễn Lê Hương Giang 306,322,000699,772,000199,772,00039.95
34avatarLê Thư 0699,255,844199,255,84439.85
35avatarĐậu Hiếu Thăng Thắng 58,092,080699,052,080199,052,08039.81
36avatarPham ngoc thanh 58,229,950698,479,950198,479,95039.70
37avatarMinh Trang 1921004744 152,601,535696,488,285196,488,28539.30
38avatarLê Hữu Hoàng 300,304,000693,754,000193,754,00038.75
39avatarTrương Việt Liên 966,620690,254,059190,254,05938.05
40avatarLe Thi Lan Huong 116,454,100689,204,100189,204,10037.84

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày