Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
25425avatardanhceo 0412,845,875-87,154,125-17.43
24878avatarcuonghtneu 0489,810,906-10,189,094-2.04
208avatarsyvinhcd 0536,440,21136,440,2117.29
25544avatarpimean03 0309,659,314-190,340,686-38.07
24611avatarDanghai2884 0499,199,687-800,313-0.16
249avataratoriquang 0529,358,41429,358,4145.87
25114avatarKpaThuot 0471,938,231-28,061,769-5.61
25573avatarcuong123 059,459,453-440,540,547-88.11
25325avatarsabi22102 0442,603,569-57,396,431-11.48
25571avatarphucicb 0233,288,510-266,711,490-53.34

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày