Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
25544avatarpimean03 0309,659,314-190,340,686-38.07
25543avatarBinhminh1980 618,336310,126,836-189,873,164-37.97
25542avatarphongtran68 0310,869,530-189,130,470-37.83
25541avatarTongviettoan 0312,092,747-187,907,253-37.58
25540avatarquynhloan 0312,570,694-187,429,306-37.49
25539avatarKhaphuog 0322,026,281-177,973,719-35.59
25538avatarlonghieu 9,903,928323,935,928-176,064,072-35.21
25537avatardongthainguyen 0323,983,477-176,016,523-35.20
25536avatartuannguyen4595 34,200,492327,290,492-172,709,508-34.54
25535avatarkimlienp5 16,367,480327,784,041-172,215,959-34.44

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày