Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
41avatarnhat diem_1 2,355,540665,736,477165,736,47733.15
42avatarPhan Anh 1,421,484664,304,530164,304,53032.86
43avatarHoàng Dương Quỳnh Giao 103,046,980658,446,980158,446,98031.69
44avatarĐào Thị Ngọc Nhung 9,907,070653,313,770153,313,77030.66
45avatarPhạm Thị Cẩm Hương 35,862,400650,117,400150,117,40030.02
46avatarNghiêm Công Linh 0649,092,237149,092,23729.82
47avatarNguyễn Thị Thanh Vy 9,500647,827,795147,827,79529.57
48avatarThaobeo  54,620,755647,402,755147,402,75529.48
49avatarNHAT DIEM_1 0647,062,229147,062,22929.41
50avatarNguyễn Sỹ Đại 18,674,950645,454,950145,454,95029.09

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày