Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
2773avatarNguyễn Công Bằng 0428,776,714-71,223,286-14.24
229avatarNguyễn Ngọc Thanh Thiên 0559,799,60459,799,60411.96
683avatarHai Tran  0507,010,3507,010,3501.40
608avatarNguyễn Thị Thu Thảo 0511,440,06411,440,0642.29
460avatarBUI THI NGOC NHU 0523,094,01023,094,0104.62
583avatarTuấn Hiếu 0513,338,04613,338,0462.67
477avatarNguyễn Thành An 0521,357,19321,357,1934.27
532avatarNguyễn Triều Vĩ Vĩ 0516,623,63716,623,6373.32
606avatarHoài Ân Trương 0511,541,27311,541,2732.31
2273avatarPhạm Hồng Trâm 0498,210,597-1,789,403-0.36

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày