Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
244avatarnghiatvsd5 0530,201,44630,201,4466.04
25008avatarefeefg 0481,821,608-18,178,392-3.64
158avatarongrua1202 0546,933,71546,933,7159.39
25526avatarntt12345 0340,705,143-159,294,857-31.86
25428avatarbaolongtg 0412,544,172-87,455,828-17.49
25568avatarquangdm 0257,609,645-242,390,355-48.48
52avatarphuongtaichinh21 0610,582,062110,582,06222.12
25432avatarlan_nguyen 0412,025,596-87,974,404-17.59
25291avatarchungvissai 0448,914,729-51,085,271-10.22
9avatarQuycoctu 0734,925,345234,925,34546.99

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày