Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
648avatarLam Khoa 0506,657,0186,657,0181.33
2604avatarthanh letan 0483,192,323-16,807,677-3.36
666avatarLương Trần 0505,868,5315,868,5311.17
800avatarthanhngan1311 0502,171,4542,171,4540.43
2487avatarbuithanhtruc 0490,751,283-9,248,717-1.85
2415avatarquynhphuong 0493,856,918-6,143,082-1.23
2501avatarnguyenthiyenngan 0490,266,912-9,733,088-1.95
2536avatarPHAM MINH DUONG DUONG 0488,745,684-11,254,316-2.25
2442avatarNguyễn Minh Bảo Trân 0492,981,449-7,018,551-1.40
151avatarPhan Hoàng Duy 0577,958,92377,958,92315.59

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày