Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
150avatartamck2014 0548,832,27548,832,2759.77
77avatarNhatDung14 0586,038,54286,038,54217.21
25556avatarnhatit 0294,304,863-205,695,137-41.14
25546avatarhuynhlieu1004 0306,388,877-193,611,123-38.72
25414avataranhcuong306 0416,316,825-83,683,175-16.74
24889avatarlyduong 0489,334,751-10,665,249-2.13
25467avatarBenHummers99 0399,023,427-100,976,573-20.20
25441avatarPhoenix 0407,476,413-92,523,587-18.50
24726avatarloverevenger 0496,206,321-3,793,679-0.76
25412avatarnqtien 0416,827,687-83,172,313-16.63

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày