Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
23avatarHoàng Minh Thuận 308,027,100698,037,100198,037,10039.61
22avatarPhuc Do 9,576,000704,137,758204,137,75840.83
21avatarLê Thị Minh Châu 140,024,600711,334,600211,334,60042.27
20avatarPhan Thị Yến Nhi 282,541,000711,552,000211,552,00042.31
19avatarLê Văn Phước 500712,154,109212,154,10942.43
18avatarPhan Hoàng Hiền Diệu 55,938,120712,516,820212,516,82042.50
17avatarLinh Nguyễn Thị Hiền 284,306,280713,317,280213,317,28042.66
16avatar Promax 141,930,430713,441,430213,441,43042.69
15avatarLê Thị Hồng Thắm 434,198,010723,927,010223,927,01044.79
14avatarNguyễn Văn Khánh 399,472,440724,546,440224,546,44044.91

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày