Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
764avatarChiến Thuật Hai 0502,795,4232,795,4230.56
2468avatarCầu Lê 0491,783,144-8,216,856-1.64
2443avatarNguyễn Đức Hoà 0492,865,291-7,134,709-1.43
414avatarVõ Hoàng Phúc Thịnh 0523,195,57123,195,5714.64
59avatarThời Niên Thiếu  0631,113,361131,113,36126.22
2895avatarNguyễn Kiến Duy 0390,128,746-109,871,254-21.97
2836avatarDương Đông Kích Tây 0447,377,004-52,622,996-10.52
100avatarPham Kim Trong 0599,249,38999,249,38919.85
2714avatarDũng Trần 0472,437,773-27,562,227-5.51
2899avatarEden Macre 0373,013,653-126,986,347-25.40

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày