Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
61avatarPhạm Thị Minh Phụng 0629,988,159129,988,15926.00
2815avatar long 0454,723,888-45,276,112-9.06
198avatarHuỳnh Thanh 0562,572,91262,572,91212.51
2765avatarHong Van 0465,999,566-34,000,434-6.80
2896avatarHà Anh Kiệt 0389,922,978-110,077,022-22.02
2687avatarVõ Đình Duy 0475,939,565-24,060,435-4.81
168avatarLe Mau De 0573,476,22973,476,22914.70
649avatarNguyen Văn Chinh 0506,593,1756,593,1751.32
2903avataraha hưng 0332,992,358-167,007,642-33.40
133avatarMuoi Linh  0584,098,93484,098,93416.82

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày