Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
9avatarNgười Lạc Đường 1,239,768,012742,355,507242,355,50748.47
299avatarThy Vũ 796,401,600538,056,34838,056,3487.61
7avatarĐặng Đình Thy 755,466,348759,547,848259,547,84851.91
2888avatarNguyễn Toàn 669,272,160401,036,777-98,963,223-19.79
2512avatarĐoàn Đức Anh 664,477,815489,782,937-10,217,063-2.04
752avatarTạ Huy Dương 656,135,916502,985,9842,985,9840.60
2351avatarNguyễn Thế Quyền 632,921,148496,320,094-3,679,906-0.74
4avatarphan văn hoành 629,051,109782,223,509282,223,50956.44
55avatarPhạm Phúc Vĩnh 628,190,765641,190,765141,190,76528.24
2772avatarDưỡng Trần 599,841,000464,525,342-35,474,658-7.09

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày