Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
3avatarNguyễn Bá Thuận 0806,594,579306,594,57961.32
2avatarTrần Cao Vũ 57,371,873826,771,323326,771,32365.35
1avatarTô Hồng Đại Minh 01,058,975,331558,975,331111.80

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày