Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
2735avatar KIM ANH 279,538,723470,377,223-29,622,777-5.92
2248avatar Kup 0498,606,911-1,393,089-0.28
610avatar Laura 425,276,500508,576,5008,576,5001.72
122avatar Lê Thị Lê 10,900,000587,918,66087,918,66017.58
1114avatar LEH_investors_23 500,000,000500,000,00000.00
332avatar Loan 217,585,107532,894,40732,894,4076.58
2815avatar long 0454,723,888-45,276,112-9.06
279avatar Long 6,757,843542,643,34342,643,3438.53
2761avatar LTH.Yến_1921004819 318,823,559466,794,559-33,205,441-6.64
706avatar Mật 465,657,280504,467,2804,467,2800.89

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày