Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
1802avatarNgô Anh Thư 500,000,000500,000,00000.00
677avatar Klinh123 348,613,045507,289,0457,289,0451.46
652avatar Nghĩa Trần 112,378,481508,660,9818,660,9811.73
2621avatar Nhidieuy123 459,550,184473,310,184-26,689,816-5.34
2171avatar 2057_Công Anh 458,024,450499,824,450-175,550-0.04
1792avatar Avie_Yuen 500,000,000500,000,00000.00
578avatar Bảo Kiếm 420,771,760513,644,26013,644,2602.73
2498avatar Behiep2032000178 280,694,050485,935,650-14,064,350-2.81
301avatar Bích Nương  273,547,474544,570,27444,570,2748.91
912avatar bùi duy chiến 207,568,675500,668,675668,6750.13

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày