Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
14538avatar Ái Diễm 500,000,000500,000,00000.00
20634avatar an ni 500,000,000500,000,00000.00
12633avatar btvvtb7979888 500,000,000500,000,00000.00
24819avatar BUSF 403,728,048492,838,048-7,161,952-1.43
11166avatar Deedee 500,000,000500,000,00000.00
7264avatar hiepnd 500,000,000500,000,00000.00
16850avatar Hoàng Anh 500,000,000500,000,00000.00
4769avatar Huệ Thư  500,000,000500,000,00000.00
10321avatar k46ctttN4HCE 500,000,000500,000,00000.00
10242avatar Khánh Linh 500,000,000500,000,00000.00

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày