Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
1951avatarNgô Anh Thư 500,000,000500,000,00000.00
624avatar Klinh123 348,613,045507,845,0457,845,0451.57
712avatar Nghĩa Trần 112,378,481504,330,9814,330,9810.87
2710avatar Nhidieuy123 459,550,184473,301,184-26,698,816-5.34
2156avatar 2057_Công Anh 458,024,450499,824,450-175,550-0.04
1941avatar Avie_Yuen 500,000,000500,000,00000.00
538avatar Bảo Kiếm 511,208,560512,569,06012,569,0602.51
2582avatar Behiep2032000178 280,694,050484,713,250-15,286,750-3.06
254avatar Bích Nương  273,547,474546,867,07446,867,0749.37
2394avatar bùi duy chiến 227,199,835494,843,835-5,156,165-1.03

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày