Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
2728avatar Bùi Phương Nam 0471,280,907-28,719,093-5.74
2353 237,927,766496,222,008-3,777,992-0.76
2584avatar Cao Thị Trúc Phương 351,076,566484,564,566-15,435,434-3.09
971avatar chan rau 500,000,000500,000,00000.00
2835avatar Công 135,701,677448,101,677-51,898,323-10.38
2851avatar cxt 0442,473,405-57,526,595-11.51
1524avatar Dinh Tien Dat 500,000,000500,000,00000.00
2524avatar DuongMat 298,198,300489,298,300-10,701,700-2.14
2692avatar Duyen 323,998,575475,223,575-24,776,425-4.96
2334avatar Giang Hong Nhung 95,189,200496,889,200-3,110,800-0.62

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày