Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
18258avatar Ly 500,000,000500,000,00000.00
22061avatar NGỌC ĐIỂM 500,000,000500,000,00000.00
24816avatar Nguyễn Hà Anh 272,871,010492,871,010-7,128,990-1.43
25385avatar Nguyễn Thị Thúy 80,468,290426,232,290-73,767,710-14.75
12056avatar nyx_nguyen 500,000,000500,000,00000.00
18836avatar phương thuý 500,000,000500,000,00000.00
2986avatar Seven C 500,000,000500,000,00000.00
12226avatar thanh_21320076 500,000,000500,000,00000.00
25443avatar Trần Thị Thu Thủy 99,413,351406,417,351-93,582,649-18.72
18721avatar Đặng Hoàng Chuẩn 500,000,000500,000,00000.00

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày