Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
1798avatarĐức Minh Nguyễn 500,000,000500,000,00000.00
2151avatarĐức Nguyễn 1,027,560499,852,560-147,440-0.03
810avatarĐức Đào 658,224501,851,3181,851,3180.37

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày