Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
1306avatar Helen 500,000,000500,000,00000.00
677avatar Hieu 283,876,300505,561,3005,561,3001.11
2115avatar hieu 500,000,000500,000,00000.00
1018avatar Hoàng Thư 500,000,000500,000,00000.00
11avatar Hung 173,541,340734,076,104234,076,10446.82
2764avatar Hy 4,180,000466,300,820-33,699,180-6.74
955avatar JayyTii 500,000,000500,000,00000.00
1777avatar Justin  500,000,000500,000,00000.00
2595avatar Khang 193,440,550483,948,750-16,051,250-3.21
1539avatar Khánh 500,000,000500,000,00000.00

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày