Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
436avatar01662175415 9,716,800511,333,16911,333,1692.27
25022avatar01668497277 417,754,000480,754,000-19,246,000-3.85
15556avatar01675962576 500,000,000500,000,00000.00
19262avatar01687661994 500,000,000500,000,00000.00
18878avatar01692764928 500,000,000500,000,00000.00
12953avatar0183 500,000,000500,000,00000.00
13377avatar020154 500,000,000500,000,00000.00
9394avatar02042014 500,000,000500,000,00000.00
19699avatar02fin44914201 500,000,000500,000,00000.00
22677avatar030126101197 500,000,000500,000,00000.00

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày