Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
17283avatarĐucTri050889 500,000,000500,000,00000.00
11519avatarĐức Tuân 500,000,000500,000,00000.00
11895avatarĐức Trung Bùi 500,000,000500,000,00000.00
17860avatarĐức Trần 500,000,000500,000,00000.00
4193avatarĐức Tín 500,000,000500,000,00000.00
14109avatarĐức Tiên Sinh 500,000,000500,000,00000.00
14817avatarĐức Tiến 500,000,000500,000,00000.00
16060avatarĐức Thiện 500,000,000500,000,00000.00
22689avatarĐức Thắng Đặng 500,000,000500,000,00000.00
12183avatarĐức Thái 500,000,000500,000,00000.00

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày