Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
2883avatarNguyễn Đức Triệu 4,637413,056,290-86,943,710-17.39
2882avatarlongvt07 412,860,324414,295,324-85,704,676-17.14
2881avatarNguyễn Dũng 2,280,000415,266,974-84,733,026-16.95
2880avatarBùi Tâm Phúc 122,485,137418,517,537-81,482,463-16.30
2879avatarCao Quốc Đạt 5,747,500419,368,573-80,631,427-16.13
2878avatarTiêu Phong 212,965,358419,465,358-80,534,642-16.11
2877avatarBùi Tiến Đạt 0419,635,134-80,364,866-16.07
2876avatarĐỗ Ngọc Phương Uyên 2,137,500419,962,977-80,037,023-16.01
2875avatarTrường Khánh Khánh 5,000420,229,260-79,770,740-15.95
2874avatarNguyễn Đức Huy 355,550421,531,950-78,468,050-15.69

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày