Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
2873avatarTrần Phú Sĩ 419,363,378423,650,578-76,349,422-15.27
2872avatarMai văn Thìn 0424,948,537-75,051,463-15.01
2871avatarngductrieu 720428,196,765-71,803,235-14.36
2870avatarPhan Đinh Quế Trân 156,571,200428,300,071-71,699,929-14.34
2869avatarTrực Nguyễn 1,235,000429,183,165-70,816,835-14.16
2868avatarNguyễn Công Bằng 0429,446,342-70,553,658-14.11
2867avatarNguyễn Văn Hoàn 0429,912,614-70,087,386-14.02
2866avatarMẩn Nhi 4,750,000430,838,198-69,161,802-13.83
2865avatarLê Ngọc Anh 0431,998,850-68,001,150-13.60
2864avatarvu manh hung 13,797,621433,200,621-66,799,379-13.36

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày