Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
1avatarTô Hồng Đại Minh 01,058,975,331558,975,331111.80
2avatarTrần Cao Vũ 57,371,873826,771,323326,771,32365.35
3avatarNguyễn Bá Thuận 0806,594,579306,594,57961.32
4avatarphan văn hoành 629,051,109782,223,509282,223,50956.44
5avatarMai Ray 8,597,500781,853,867281,853,86756.37
6avatarNg Th 302,689,380775,404,103275,404,10355.08
7avatarĐặng Đình Thy 755,466,348759,547,848259,547,84851.91
8avatarNguyễn Trường 2,850,000753,010,936253,010,93650.60
9avatarNgười Lạc Đường 1,239,768,012742,355,507242,355,50748.47
10avatarNghia Phan 4,859,020741,179,020241,179,02048.24

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày