Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
25574avatartrumcaigi 00-500,000,000-100.00
25573avatarcuong123 059,459,453-440,540,547-88.11
25572avatartuhyth 0198,022,712-301,977,288-60.40
25571avatarphucicb 0233,288,510-266,711,490-53.34
25570avatarAnhtatsu 0235,277,382-264,722,618-52.94
25569avatarphuonglt 0253,275,097-246,724,903-49.35
25568avatarquangdm 0257,609,645-242,390,355-48.48
25567avatarlinh6686 0261,061,612-238,938,388-47.79
25566avatartqduongctu 0274,774,070-225,225,930-45.05
25565avatarnguoidaovang 0280,341,042-219,658,958-43.93

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày