Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
103avatarNguyễn Duyên 121,480,770597,173,77097,173,77019.43
102avatarTran Nguyen Hai Tai 0598,061,97998,061,97919.61
101avatarPhan Phong 404,164,000599,169,00099,169,00019.83
100avatarPham Kim Trong 0599,249,38999,249,38919.85
99avatarPhan Thị Thảo Như 404,264,300599,269,30099,269,30019.85
98avatartrương phương uyên uyên 175,098,860599,543,86099,543,86019.91
97avatarLe Huynh Thien An 39,891,450600,629,350100,629,35020.13
96avatarHứa Văn Cường 3,374601,979,974101,979,97420.40
95avatarNguyen Ngoc Thang 302,760,050602,010,050102,010,05020.40
94avatarNguyễn duy Mạnh 16,604,585602,369,585102,369,58520.47

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày