Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
2901avatarbành hưng 2,422,500356,103,102-143,896,898-28.78
2902avatarLe Nguyen 1,995,000339,192,048-160,807,952-32.16
2903avataraha hưng 0332,992,358-167,007,642-33.40

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày