Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
2903avataraha hưng 0332,992,358-167,007,642-33.40
2902avatarLe Nguyen 1,995,000339,192,048-160,807,952-32.16
2901avatarbành hưng 2,422,500356,103,102-143,896,898-28.78
2900avatarMeBy Xu 4357,783,842-142,216,158-28.44
2899avatarEden Macre 0373,013,653-126,986,347-25.40
2898avatarnguyen Trang 83,572,455374,208,655-125,791,345-25.16
2897avatarLê Công Bình 54,158,803388,820,003-111,179,997-22.24
2896avatarHà Anh Kiệt 0389,922,978-110,077,022-22.02
2895avatarNguyễn Kiến Duy 0390,128,746-109,871,254-21.97
2894avatarHoàng Nguyên Dũng 0391,953,598-108,046,402-21.61

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày