Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
2807avatarLe Nguyen 1,995,000330,389,948-169,610,052-33.92
2806avataraha hưng 0341,030,258-158,969,742-31.79
2805avatarMeBy Xu 4355,402,842-144,597,158-28.92
2804avatarbành hưng 2,422,500372,554,010-127,445,990-25.49
2803avatarnguyen Trang 83,572,455373,830,655-126,169,345-25.23
2802avatarLê Công Bình 54,158,803388,717,203-111,282,797-22.26
2801avatarHà Anh Kiệt 0392,846,045-107,153,955-21.43
2800avatarNguyễn Kiến Duy 0393,606,246-106,393,754-21.28
2799avatarLê Thị Thu Huyền Huyền 2,090,000393,695,064-106,304,936-21.26
2798avatarHoàng Nguyên Dũng 0397,987,526-102,012,474-20.40

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày