Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
25564avatarOnly 95,443,692281,643,372-218,356,628-43.67
25563avatarnguyenthinguyet92 0282,520,084-217,479,916-43.50
25562avatarthanhpeti 11,308,310283,598,310-216,401,690-43.28
25561avatarNguyễn Quốc Hùng 0288,065,979-211,934,021-42.39
25560avatarTu Le 60,000288,197,898-211,802,102-42.36
25559avatartriet95 16,533,600288,336,375-211,663,625-42.33
25558avatarlong82 16,533,332290,645,029-209,354,971-41.87
25557avatarDiễm Hương 11,300,595293,508,595-206,491,405-41.30
25556avatarnhatit 0294,304,863-205,695,137-41.14
25555avatarwhiteraven0709 0294,797,210-205,202,790-41.04

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày