Giải thưởng
THỂ LỆ:
  • Người chơi đăng ký tài khoản, đăng nhập tại http://dautruong.vietstock.vn và tham gia cuộc đua mới nhất do Vietstock tổ chức.
  • Thời gian: 01/08/2022 - 29/10/2022. Thời gian bắt đầu: 01/08/2022.
  • Vốn ban đầu: 500,000,000 VNĐ. Phí giao dịch: 0.3%.
  • Margin: 50%. Short sell: Không.
  • Cuộc đua này không có Giải thưởng
  • Lưu ý: Số tiền được Đấu trường Vietstock cấp chỉ dùng để giao dịch trong cuộc đua và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.