Hướng dẫn luật chơi

Đấu trường Vietstock là một sàn giao dịch chứng khoán ảo, có cơ chế hoạt động hoàn toàn giống với phương thức giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

BQT Đấu trường Vietstock được toàn quyền thay đổi Luật chơi mà không phải báo trước nhằm đem đến sự công bằng cho toàn bộ thành viên cũng như cập nhật, cải tiến để phù hợp với tình hình thực tế.

Đấu trường Vietstock giao dịch với các nguyên tắc như sau:

1. Nguyên tắc giao dịch và Khớp lệnh

1.1 Nguyên tắc giao dịch:

 • Lấy giá khớp trên sàn thật là cơ sở khớp lệnh.
 • Giá đặt mua/bán phải nằm trong biên độ giá trần và giá sàn.
 • Giá tham chiếu: giá tham chiếu phiên hôm nay được xác định trên cơ sở 15 phút giao dịch của phiên định kỳ ATC (phiên đóng cửa) hôm qua.
 • Khối lượng đặt mua/bán:

  -  Đối với mã chứng khoán sàn HOSE phải là bội số của 10.

  Ví dụ: Đặt mua cổ phiếu SSI với khối lượng là 10, 20, 30,…

  -  Đối với mã chứng khoán sàn HNX phải là bội số của 100.

  Ví dụ: Đặt mua cổ phiếu SCR với khối lượng là 100, 200, 300,…

 • Nếu là lệnh mua thì số dư tiền mặt (hoặc sức mua) trong tài khoản phải >= giá trị giao dịch (bao gồm phí giao dịch).
 • Nếu là lệnh bán thì số dư cổ phiếu >= khối lượng giao dịch.
 • Cùng một MCK không thể tồn tại cùng lúc 2 vị thế mua và bán.

  Ví dụ: Khi treo lệnh mua MCK ACB thì không thể vào lệnh bán đối với MCK này.

1.2 Nguyên tắc khớp lệnh:

 • Cổ phiếu được giao dịch phải có Khối lượng bình quân 5 phiên (1 tuần) >= 20,000 cổ phiếu.
 • Giá trị mua một mã chứng khoán (MCK) không được vượt quá 20% giá trị danh mục nhằm khuyến khích đa dạng hóa danh mục, không đầu tư vào một MCK để tránh rủi ro.
 • Tổng khối lượng khớp lệnh một MCK của một Nhà đầu tư trong ngày không vượt quá 5% tổng khối lượng khớp lệnh trong ngày của MCK đó trên thị trường thật. Vào lúc 11h30 và 15h30 của ngày giao dịch, BTC sẽ kiểm tra và nếu vượt giới hạn này thì sẽ xử lý bằng cách trừ khối lượng vượt được khớp lệnh gần nhất ra khỏi khối lượng khớp lệnh trong ngày của MCK đó.
 • Cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá trần: Tổng khối lượng khớp mua giá trần (cho tất cả các lệnh) không vượt quá 0.03% tổng khối lượng (tất cả các mức giá) trên thị trường thật tại thời điểm khớp, làm tròn thành lô. Tương tự với khớp bán giá sàn.
 • Lệnh vào hệ thống có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.
 • Tại thời điểm thị trường thật không có dư mua hoặc dư bán thì lệnh bán/mua tại thời điểm đó không được xét khớp lệnh cho đến khi thị trường thật có lệnh đối ứng dư mua hoặc dư bán trở lại.

*Lưu ý: Kết thúc phiên giao dịch, BTC sẽ kiểm tra lại hệ thống khớp lệnh trong ngày, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có phát sinh giao dịch không đúng luật chơi BTC có quyền điều chỉnh lại theo đúng qui định.

2. Thời gian giao dịch và các loại lệnh

Đấu trường Vietstock áp dụng những loại lệnh mà nhà đầu tư sử dụng phổ biến trong giao dịch (mua/bán) trên thị trường Chứng khoán Việt Nam như: lệnh giới hạn (LO), lệnh thị trường (MP), lệnh ATO, lệnh ATC, lệnh huỷ.

-  Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

Ví dụ: Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch: Bán 1.000 Cổ phiếu REE với giá 32.000 đồng/CP việc bán 1.000 cổ phiếu REE được khớp với giá tối thiểu là 32.000 đồng/CP.

-  Lệnh thị trường (MP) là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

-  Lệnh ATO: là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh.

-  Lệnh ATC là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn khi so khớp lệnh.

-  Lệnh huỷ là lệnh được phép huỷ toàn bộ hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện tại lần khớp lệnh trước đó trong các đợt khớp lệnh sau đó.

Sàn TP.HCM (HOSE)

Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch Loại lệnh
Phiên sáng Khớp lệnh định kỳ mở cửa 09:00 - 09:15 Lệnh LO, Lệnh ATO
Khớp lệnh liên tục I 09:15 - 11:30 Lệnh LO, Lệnh MP
Nghỉ 11:30 - 13:00
Phiên chiều Khớp lệnh liên tục II 13:00 - 14:30 Lệnh LO, Lệnh MP
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14:30 - 14:45 Lệnh LO, Lệnh ATC
Thị trường đóng cửa 15:00

Sàn Hà Nội (HNX)

Phiên Phương thức giao dịch Giờ giao dịch Loại lệnh
Phiên sáng Khớp lệnh liên tục I 09:00 - 11:30 Lệnh LO, Lệnh MP
Nghỉ 11:30 - 13:00
Phiên chiều Khớp lệnh liên tục II 13:00 - 14:30 Lệnh LO, Lệnh MP
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 14:30 - 14:45 Lệnh LO, Lệnh ATC
Thị trường đóng cửa 15:00

* Độ trễ dữ liệu: Nhằm đảm bảo dữ liệu đầy đủ, 2 phiên định kỳ ATO và ATC, Vietstock tiến hành khớp lệnh trễ 5p.
Thời gian khớp lệnh ATO là 9h20 và ATC là 14h50.

3. Biên độ dao động và Bước giá

HOSE HNX
Bước giá - Thị giá ≤ 49.900 đồng: 100 đồng. Bước giá: 100 đồng cho mọi thị giá.
- Thị giá từ 50.000 – 99.500 đồng: 500 đồng.
- Thị giá ≥ 100.000 đồng: 1.000 đồng.
Biên độ Giá trần = Giá tham chiếu + 7% Giá trần = Giá tham chiếu + 10%
Giá sàn = Giá tham chiếu – 7% Giá sàn = Giá tham chiếu – 10%

CP/CCQ ngày giao dịch đầu tiên:

- CP/CCQ phải có mức giá khởi điểm do tổ chức tư vấn xác định làm giá tham chiếu.

- Biên độ dao động giá: tối thiểu ± 20%

- Cách thức đặt lệnh CP/CCQ ngày giao dịch đầu tiên giống như CP/CCQ đang niêm yết.

CP giao dịch ngày đầu tiên:

- Giá khởi điểm: không quy định.

- Biên độ dao động giá: không biên độ.

- Cách thức đặt lệnh CP ngày giao dịch đầu tiên giống như CP đang niêm yết.

4. Thời gian thanh toán

Tất cả các giao dịch khớp lệnh thành công sẽ được thanh toán theo qui định của 2 sàn là 16h30 ngày T+2.

*Diễn giải: Sau khi giao dịch (mua/bán) đã khớp lệnh thành công, Cổ phiếu và/hoặc Tiền sẽ đi theo qui trình từ T+0 đến T+2. Vào 16h30 ngày T+2 Cổ phiếu và/hoặc tiền sẽ về tài khoản và Thành viên theo dõi trên tab Quản lý tài sản tại cột "CK khả dụng" và/ hoặc "Tiền mặt thực có".

5. Phí giao dịch

Tất cả các giao dịch (mua/bán) phải chịu phí giao dịch. Mức phí được tính trên giá trị giao dịch và do người tạo Cuộc đua đưa ra.

6. Chia cổ tức, cổ phiếu thưởng, phát hành thêm

Mỗi khi có thông báo về ngày giao dịch không hưởng quyền để chia cổ tức, cổ phiếu thưởng, phát hành thêm của mỗi cổ phiếu, Đấu trường Vietstock sẽ tiến hành phân bổ cổ tức và cổ phiếu cho Thành viên vào ngày giao dịch không hưởng quyền để đảm bảo việc tính Giá trị danh mục được chính xác. Cổ phiếu sau khi được phân bổ vào tài khoản Thành viên có thể giao dịch bán ngay trong ngày GDKHQ.

Sau khi thực hiện điều chỉnh nếu Thành viên phát sinh cổ phiếu lẻ và có nhu cầu giao dịch bán thì Đấu trường Vietstock sẽ mua lại với giá thấp hơn 20% thị giá tại ngày bán.

Lưu ý: Trường hợp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: vào ngày GDKHQ, BTC thực hiện đối với tất cả thành viên có phát sinh quyền mua. Số lượng cổ phiếu được khớp phụ thuộc vào lượng tiền mặt còn lại tại tài khoản của NĐT vào ngày GDKHQ. Như vậy một khi Tài khoản thành viên ở đấu trường không có đủ lượng tiền mặt để mua cổ phiếu phát hành thêm với giá ưu đãi, xem như Thành viên đó đã bỏ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm giá ưu đãi của mình và chấp nhận khoản lỗ chênh lệch (nếu có) đối với mã cổ phiếu đó.

Thông tin chi tiết về ngày GDKHQ thành viên có thể xem tại đây.

7. Nguyên tắc xếp hạng

Bảng xếp hạng được dựa vào Tổng giá trị danh mục tại thời điểm 11h45 và 15h00 hàng ngày. Trong phiên giao dịch Tổng giá trị danh mục trên tab Quản lý tài sản được cập nhật liên tục theo thời gian thực vì vậy sẽ không đồng nhất với Tổng giá trị danh mục trên Bảng xếp hạng đã được cập nhật vào thời điểm cố định như trên.

Đối với những cổ phiếu bị hủy niêm yết, BTC sẽ lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch cuối cùng để tính ra giá trị thị trường cho Cổ phiếu đến khi kết thúc cuộc đua.

Mong rằng Đấu trường Vietstock sẽ là sân chơi bổ ích, đầy hấp dẫn - nơi các nhà đầu tư kỳ cựu thể hiện tài năng cũng như thử nghiệm những chiến lược đầu tư mới và các nhà đầu tư mới tham gia thị trường có thể thực hành việc đầu tư chứng khoán trước khi bước vào thị trường thật đầy cam go và khốc liệt. Chúc Quý Nhà đầu tư giành được những giải thưởng giá trị, thể hiện đẳng cấp đầu tư.

Chi tiết liên hệ:

Hotline: 0908 16 98 98 | Email: dautruong@vietstock.vn

BQT Đấu trường Chứng khoán Vietstock