Xếp hạng

STTNgười chơiTiền mặtTổng giá trịLãi/lỗ% Lãi/lỗ
25571avatarphucicb 0233,288,510-266,711,490-53.34
25572avatartuhyth 0198,022,712-301,977,288-60.40
25573avatarcuong123 059,459,453-440,540,547-88.11
25574avatartrumcaigi 00-500,000,000-100.00

Hướng dẫn: Đơn vị tính - VNĐ | Bảng xếp hạng được cập nhật vào lúc 11h45 và 15h00 hàng ngày